top of page

Bašta Poslastica

 

Predstava graničnih situacija.
Koncept ludila.
Šta nas vodi u ludilo, i ko odlučuje gde je granica ludila?

Proces obuhvata rad na lomljenju vlastitih limita, sigurnih šema, “lepog  ponašanja,” koje nismo mi odlučili već su nam nametnuli drugi. 

Rad je sačinjen od akcija i situacija, u kojima su telo i glas aktera, istinski uključeni u nešto što ide “van” njihove, pojedinačne “normalnosti”.

Predstava pokušava da nas usmeri da vidimo vlastite probleme i negativna iskustva, kao deo jednog sveta koji nije napravljen tako da bi nama pomogao. Zbog čega se možemo sebi podsmehnuti, jer vidimo opštu situaciju čoveka i njegove zablude.

 

Ludilo u predstavi je metafora za razočarane, za one koji pronalaze u svojoj realnosti, smisao Istine.

 

 

Dramaturgija: Teatar «Specchi e Memorie» iz Milana
Kooreditelj: Tatjana Pajović
Učestvuju: Jelena Vuksanović, Nataša Nikolić, Branka Bajić, Tatjana Stefanović, Miloš Manić, Dragan Simeunović, Sonja Stojić 

bottom of page