top of page

Edukativno - Umetnički Projekti 

Edukativno- Umetnički projekti POD Teatra.

 

Deca od 4 do 7 godina, rad sa osnovnim školama, srednjim školama, stari i mladi zajedno u predstavama. Pozorište u edukaciji, prevencija nasilja, umetnost kao sredstvo. 

Pozorište Zajednice

Stari i Mladi

Pozorište zajednice uključuje u svoj rad penzionere i spaja ih sa mladima koji su zainteresovani za umetnički rad i razvijanje sebe. Spoj dve potpuno različite generacije dovodi fo fantastičnih rezultata i iskustava.

 

III Beogradska gimnazija

Drama u edukaciji

Rad sa bilingualnim odeljenjima Trece beogradske gimnazije donosi jedan novi aspekt u učenju kroz umetnost. Kroz pozorišni rad, mladi vežbaju strani jezik, komunikaciju i šta znači saradnja i timski rad. Učenici su regularno izvodili predstave na Italijanskom i Nemačkom jeziku. 

Dom Učenika Železničke Škole

"Druga Tačka Pogleda"

Dom učenika Železničke škole je sa srednjoškolce koji žive van Beograda. Projekat je bio namenjen razvijanju njihovih komunikativnih sposobnosti, samopouzdanja, kreativnosti i timskog rada. Jedan od ciljeva je bio i pružanje sadržaja vezanog sa kulturom. Mladi u projektu su nastupali više puta godišnje na raznim manifestacijama. 

Deca Istraživači

Ekološki projekti u Predškolskim ustanovama 

Tim POD Teatra je kreirao i sprovodio ekološko/umetničke radionice u Saradnji sa Opštinom Savski Venac. Osim radionica od 2007.-2014. organizovan je i Ekološki Dečiji Festival, Predstave, izložbe, izleti su deo programa kroz koji godišnje prođe oko 700 dece od 4-6 godina. 

Prevencija Nasilja

Dugogodišnji projekat u osnovnim i srednjim školama. 

Dugogodišnji projekat u saradnji sa Vojnom gimnazijom, Tehnološko- Kožarskom, Brodarskom i nekoliko osnovnih škola trajao je par godina. Mladi iz škola su učestvovali na brojnim inter-aktivnim predstavama i u snimanju filma "Poslednji čas".

Pozorište u Edukaciji - Osnovne Škole

"Druga Tačka Pogleda"

POD Teatar neguje dugogodišnju saradnju sa Gradskom opštinom Savski venac koja garantuje kvalitetne pozorišne programe u Osnovnim školama sa te opštine. Deca i mladi iz Osnovnih škola izvode predstave na školskim priredbama, opštinskom festivalu "SVURF" i pozorišnom festivalu POD Teatra "POZOR-IŠTE". 

Please reload

bottom of page