top of page

        Projekat 

          Objektivna

            Drama

                Teatar

«Teatar je proces uključen u sve druge procese kao jedan od primarnih ljudskih aktivnosti», Jerži Grotovski

 

 

Teatar je kao svakodnevni život u kome nam se neprestano menjaju uloge. 

Što spretnije odigramo te uloge potpomažemo proces učenja. 

Teatar je igra koju istražujemo.

Koju tražimo, i koju želimo što više da unesemo u život. 

Da živimo učeći. 

 

Teatar Projekat Objektivna Drama osnovan je januara 2000. od strane

Tatjane Pajović, glumice, posle više od 15 godina profesionalnog rada u Savremenom teatru i dugogodišnje saradnje sa Teatrom "Specchi e Memorie" iz Milana.

 

Svoju praksu bazira na tradiciji učitelja savremenog antropološkog i eksperimentalnog teatra.

 

Sve do 2005. godine je funkcionisao kao deo Asocijacije Nezavisnih Teatara (ANET-a), kada je zvanično registrovan kao udruženje građana. Grupa se oformila, proširila i pravno osnovala kao posledica projekta «Igrom protiv nasilja» iz kojeg su  se mladi učesnici u programu odlučili i orijentisali za profesionalni rad u teatru. Kroz radionice, seminare konstantan rad ljudi su se obučavali, i osim profesionalizacije u  teatarskom smislu, razvili su veštine edukatora i trenera u nekoliko oblasti: Drama u obrazovanju, Teatar potlačenih,  dramske radionice.

 

POD Teatar je zasnovan na procesnom radu sa naglaskom na odnosu između uloge čoveka i umetnika. Razvija specifičnu metodologiju za decu, mlade ljude i odrasle bez obzira da li su profesionalni umetnici ili ne.

 

Osnovu svih oblasti rada čine: posmatranje, istraživanje, eksperiment, komunikacija, akcija.

 

bottom of page