top of page

PREDSTAVE PERFORMANCES

Istraživanje. Introspekcija. 

Akcija. Predstava. Život. 

 

Kao važan deo svojih aktivnosti POD Teatar producira profesionalne pozorišne predstave. 

Baza je uvek antropološko pozorište i traganje za pojmom objektivne drame. U susretu sa izuzetnim ljudima teatra način istraživanja se menjao i evoluirao, zadržavajući osete i metode koji su ostajali kao najznačajniji. 

Saradnja sa teatrom Specchi e Memorie iz Milana je uvek nosilo dubinu, detaljno istraživanje, susret sa značajnim umetnicim iz prošlosti, kao što su Rajner Maria Rilke, Betoven, Marina Cvetajeva, P.P. Pazolini, Niče, Neruda i mnogi drugi. 

Rad sa MAPA Holandija doneo je tehnički aspekt izvođenju, organizaciju prostora i publike, rad sa projekcijama. 

I konačno saradnja sa Republikom Imaginacije (The Republic of Imagination) donosi jedan novi eksperiment sa senzornim i prostorno specifičnim teatrom. 

 

 

bottom of page